WIELOZNACZENIOWOŚĆ SŁÓWEK NR 8

Mamy dla Was kolejny zbiór słówek z czwartkowego cyklu: wieloznaczeniowość

CIJFER

cyfra / liczba / ocena

arabische cijfers – cyfry arabskie

een getal van vijf cijfer – liczba pięciocyfrowa

een goed cijfer – dobra ocena

GAT

otwór / dziura / tyłek / rana / deficyt / kolonia

een gat graven – kopać otwór

een gat in een kies – dziura w zębie

zijn gat aan iets afvegen – lekceważyć coś (mieć coś w dupie)

Zij viel een gat in haar hoofd. – Rozbiła (rozścieła) sobie głowę.

Er is een gat van enkele tonnen. – Brakuje kilkuset tysięcy.

Het is echt een gat, waar hij woont. – To jest prawdziwa dziura, gdzie on mieszka.

LOS

luźny / słabo umocowany / luzem / nieformalny

losse bladen – luźne kartki

losse knoop – słabo umocowany guzik

losse goederen – artykuły luzem

een losse houding – nieformalny związek

OOK

również / jeszcze / może

Ik ook niet! – Ja też nie!

Ook dat nog. – Jeszcze i to.

Heb je ook sigaretten? – Masz może papierosy?

ONTSLAG

wypowiedzenie / rezygnacja / zwolnienie / wypis

ontslag op staande voet – natychmiastowe wypowiedzenie

ontslag aanvragen – składać rezygnacje

ontslag nemen – zwolnić się

Wanneer krijg je je ontslag uit het ziekenhuis? – Kiedy zostaniesz wypisany ze szpitala?

Pozdrawiamy serdecznie

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *