SŁÓWKO TYGODNIA: DE PEN

Dzisiejsze słówko tygodnia to: de pen, czyli długopis. Pochodzi z lekcji nr. 62 (www.lekcjaholenderskiego.nl). Część z Was powie, że tego typu słówka są nie potrzebne. Możliwe, że to prawda! Jednak jest spora grupa ludzi dla których słówka typu: papier, długopis, ołówek, nożyczki… jest przydatna zarówno w pracy jak i domu! Dodatkowo wiele zdań z użyciem słówka pen można wykorzystać używając innego słówka, np. telefon, koc, szalik, bułki… Dodatkowo niektóre słówka mają więcej znaczeń i część z nas używa ich w zupełnie innych sytuacjach. Sami sprawdźcie!

* * *

Tradycyjnie zaczynamy od wyjaśnienia słownikowego:

de pen – ding om met inkt op papier te schrijven of smalle harde draad om mee te breien of houten of metalen stift waarmee je iets vastzet

* * *

I klasycznie zdania:

Wilt u een pen? – Chcesz (potrzebujesz) długopis?/ Chce Pan/Pani długopis?

Ja, Kris moet mijn pen zoeken. – Tak, Kris musi poszukać mój długopis.

Hoeveel pennen heb jij? – Ile masz długopisów?

Ik heb tien pennen. – Mam 10 długopisów.

Kan ik een pen lenen? – Mogę pożyczyć długopis?

Gerard gaf ieder een pen. – Gerard dał każdemu długopis.

Neem maar een pen. – Weź długopis.

Vind je het goed als ik je pen gebruik? – Masz coś przeciwko, jeśli użyje Twojego długopisu?

Mam, ik heb een pen nodig. – Mamo, potrzebuje długopis.

Luca mag mijn pen niet gebruiken. – Luca nie może używać mojego długopisu.

Karl wil niet schrijven met deze pen. – Karl nie chce pisać tym długopisem.

het valt met geen pen te beschrijven – jest bardzo źle

van de pen leven – żyć z pisania

in de pen klimmen – napisać list

* * *

Ćwiczenie na ten tydzień to klasyk 🙂 Wybieramy sobie kilka zdań i wymieniamy w nich wybrane słówka. Dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z niderlandzkim podpowiadamy:

Ik heb tien pennen. -> Ik heb elf pennen. -> Ik heb zes pennen.

Mam 10 długopisów. -> Mam 11 długopisów. -> Mam 6 długopisów.

Czyli dodatkowo ćwiczymy liczby!

Wilt u een pen? -> Wil jij een pen? -> Wij zij een pen?

Chcesz Pan długopis? -> Chcesz Ty długopis? -> (Ona) Chce długopis?

Czyli powtarzamy osoby.

Możecie również wymieć słówko pen na inne: Wil je een brood?

Powodzenia w nauce holenderskiego 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *