CZASOWNIK: MOETEN

Moeten czyli musieć

Czas teraźniejszy:

ik moet – ja muszę

jij moet – ty musisz

hij moet – on musi

wij moeten – my musimy

jullie moeten – wy musicie

zij moeten – oni muszą

We moeten gaan. – Musimy iść.

Mensen moeten werken. – Ludzie muszą pracować.

Kinderen moeten spelen. – Dzieci muszą się bawić.

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gemoeten

jij hebt gemoeten

hij heeft gemoeten

wij hebben gemoeten

jullie hebben gemoeten

zij hebben gemoeten

We hebben echt weg gemoeten. – Musieliśmy na prawdę wyjść (iść).

Jij hebt op maandag gemoeten. – Ty musiałeś w poniedziałek.

Hebben ze gemoeten? – Oni musieli?

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik moest

jij moest

hij moest

wij moesten

jullie moesten

zij moesten

Je moest je schamen. – Musiałeś się wstydzić.

Zij moest rusten. – Ona musiała odpocząć.

Ik moest op zondag werken. – Musiałam pracować w niedziele.

* * *

Czas przyszły

ik zal moeten

jij zult moeten

hij zal moeten

wij zullen moeten

jullie zullen moeten

zij zullen moeten

Jullie zullen bus 5 moeten nemen. – Musicie wziąć autobus 5.

Ik zal het boek moeten lezen. – Muszę przeczytać książkę.

Je zal moeten rijden. – Musisz jechać.

* * *

Na początek odsyłamy Was do wczorajszego wpisu: słówko tygodnia! Chcielibyśmy abyście spróbowali (o ile się da) zamienić w zdaniach i pytaniach użyty czasownik na czasownik moeten. Jeśli uważacie to zadanie za ciekawe spróbujcie zamienić czasowniki w innych zdania z cyklu: słówko tygodnia.  Powodzenia ?

Pozdrawiamy

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

3 thoughts on “CZASOWNIK: MOETEN”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *