NA SKRÓTY 1

a.b. – als boven – jak wyżej

afb. – afbeelding – rysunek, ilustracja

m.u.v. – met uitzindering van – z wyjątkiem

afk. – afkorting – skrót

t.a.v. – ten aanzien van / ten attentie van – do rąk

afz. – afzender – nadawca

z.s.m. – zo spoedig  mogelijk – jak najszybciej

a.s. – aanstaande – najbliższy, nadchodzący, przyszły

n.v.t. – niet van toepassing – nie dotyczy

a.u.b. – alstublieft – prosimy, proszą, upraszamy

bijl. – bijlage – załącznik

m.a.w. – met andere woorden – innymi słowy

bv. – bij voorbeel – na przykład

blz. – bladzijde – strona (tekstu)

ca. – circa – około

d.d. – de dato – (z) dnia

t.h.t – ten minste houdbaar tot – przydatne do spożycia co najmniej do…

d.m.v. – door middel van – za pomocą

s.v.p. – s`il vous plait – (po)proszę

d.w.z. – dat wil zeggen – to znaczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *