1000 SŁÓWEK – H

Litera H

de haan – kogut, kurek/spust

de haar – włosy, owłosienie, włoski, włos / haar – jej, ją, nią

haast – pośpiech, pilnie, niemal, prawie

de hal – przedpokój, hala

halen – iść, pójść po coś,  brać/wziąć, zdążyć, osiągnąć, dotrwać, doczekać, otrzymywać, otrzymać, holować, wyciągnąć, usunąć

half – pół, wpół, w połowie, do połowy

hallo – cześć, słucham (tel.), co?, słucham?

de hamer – młotek, młot, młoteczek

de hand – ręka, dłoń, ramię

hard – twardy, twardo, ciężki, silny, głośny, nieczuły, surowy, ostry, szybko, bardzo

het hart – serce

haten – nienawidzić, nie znosić, nie cierpieć

hebben – miec, posiadać

heel – nienaruszony, nietknięty, zdrowy, cały, cało, znaczny, spory, bardzo, zupełnie, całkiem

heet – gorący, gorąco, ostry, pikantny

helder – czysto, dźwięczny, jasny, przejrzysty, kryształowy, zrozumiały

helft – połowa, połówka , półmetek, część

helpen – pomagać, pomóc, dopomagać

hem – jego, jemu, nim, go, mu, nim, niego, niemu

reklama Bol AlgemeenBol Algemeen

de hemel – niebo, niebiosa, raj

hen – ich, im, je, nimi, nich, nim / de hen – kura

de herfst – jesień

herinneren – pamiętać, przypominać / przypomnieć sobie

het hert – jeleń

het – rodzajnik określony (ono), to, ono, tego, temu, to tym, jego, jemu, nim, go, mu, nim

de heuvel – wzgórze, pagórek, wzniesienie

hier – tu, tutaj, do nogi

hij – on

de hobby – konik, hobby

hoe – jak, dlaczego, skąd, jaki/jaka/jakie, ile, chociaż

de hoed – kapelusz

de hoek – kąt, róg, kierunek, cypel, przylądek, cios sierpowy

hoeveel – ile

hoeveelheid – ilość, liczba, dawka, zbiór

hoewel – chociaż, jakkolwiek

de hond – pies

honderd – 100

de honger – głód, pragnienie czegoś

het hoofd – głowa, kierownik, szef, nagłówek

hoog – wysoki, wysoko, ważny

de hoogte – wysokość, góra, poziom

de hoop – kupa (czegoś), sterta, stos, dużo, mnóstwo, masa, tłum, nadzieja, ufność

horen – należeć, (u)słyszeć, słuchać, wysłuchać, posłuchać

het hotel – hotel

houden – kochać, lubić, zachować, zachowywać, zatrzymać, powstrzymać, trzymać się, nie opuszczać, wytrzymywać, przestrzegać

huilen – płakać, beczeć, wyć

het huis – dom, firma

hun – ich, im, je, nimi, nich, nim

huren – wynajmować, wynająć, nająć, najmować

de hut – chata, chałupa, szałas, kajuta, kabina

de huur – najem, czynsz, komorne

1 thoughts on “1000 SŁÓWEK – H”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *