NIEREGULARNE CZASOWNIKI 2

1 bieden – bood – h geboden – (za)oferować, (za)proponować, (za)licytować

2 blijken – bleek –  is gebleken – okazać, okazywać

3 breken – brak (braken) – h gebroken – rozbijać, przerywać,  (z)łamać, załamywać, ulegać refleksji

4 dragen – droeg – h gedragen – nieść, nosić, wspierać, przynosić, znosić

5 grijpen – greep  – h gegrepen – chwycić, chwytać, czepiać się (czegoś/kogoś), schwycić

6 hangen – hing – h gehangen – wisieć, zwisać, zwisnąć, opierać się, unosić się

7 helpen – hielp – h geholpen – pomagać, dopomóc, opiekować się, doglądać

8 kopen – kocht – h gekocht- kupić, kupować, zdobywać

9 lezen – las (lazen) – h gelezen – (prze)czytać, wyczytywać

10 lijken – leek – h geleken – być podobnym, wydawać się, zdawać się

11 rijden – reed – is gereden – jechać, jeździć, prowadzić

12 roepen – riep – h geroepen – (za)wołać, krzyczeć, krzyknąć, wzywać, powołać

13 scheiden – scheidde – is gescheiden – oddzielać, rozdzielać

14 scheren – schoor – h geschoren – strzyc, golić, zgolić, śmigać, szurnąć, przemnknąć

15 schijnen – scheen – h geschenen – świecić, przeświecać, wydawać się, zdawać

16 schrijven – schreef – h geschreven – pisać, napisać

17 slaan – sloeg – h geslag – uderzyć, bić, wybijać, uderzać, zbić

18 sluiten – sloot – h gesloten – zamknąć, zamykać się, domykać się , zacieśnić,

19 steken – stak (staken) – h  gestoken – kłuć, szczypać, piec, utkwić, tkwić, schować, dźgać, żgać, dźgnąć

20 treden – trad (traden) – h/is getreden – kroczyć, stąpać, (po)dreptać

21 treffen – trof – h getroffen – trafić, poruszyć, spotkać, zastawiać

22 verdwijnen – verdween – is verdwenen – zniknąć, zanikać

23 verzinnen – verzon – h verzonnen – wymyślać, wymyślać, zmyślać,  zmyślić

24 wijzen – wees – h gewezen – wskazywać, wskazać, pokazywać, pokazać

25 zoeken – zocht – h gezocht – szukać, poszukiwać

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *