1000 SŁÓWEK – E

Litera E

echt – oryginalny, prawdziwy, naprawdę

een – ktoś, coś, rodzajnik nieokreślony

één – jedynka, jeden, raz

de eend – kaczka

eenheid – jedność, jednostka

eenzaam – samotny, samotnie, pusty, opuszczony, odludny, ustronny

eerst – pierwszy, najpierw, pierw, na początku, początkowo

de eeuw – wiek, epoka

het effect – efekt, wynik, ruch wirowy piłki, moc

het ei – jajo, jajko, ślamazara, mięczak

eigen – własny, charakterystyczny, typowy,

het eiland – wyspa

het einde – koniec, kres, zakończenie,

de eis – żądanie, wymaganie, roszczenie, wymóg, powództwo, oskarżenie

elektrisch – elektryczny, elektrycznie

elk – każdy

en – i, a

de enkel – kostka / enkel – tylko, jedynie

de enthousiast – entuzjasta / enthousiast – entuzjastyczny, zapalony, z zapałem

reklama Bol AlgemeenBol Algemeen

erg – zły, źle / het erg – zła intencja, premedytacja

het eten – jedzenie, żywność, pożywienie / eten – jeść, zjeść, posilić się, spożywać

even – parzysty, ten sam, taki sam, tak samo, równie, chwilę, chwilkę, zaraz, szybko, prawie nie, ledwie, ledwo

het examen – egzamin

extreem – ekstremistyczny, skrajny, krańcowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *