1000 SŁÓWEK – D

Litera: D

daar – tam, tutaj,  tu, oto, to, tam, albowiem, ponieważ

daarom– wokół, dookoła, dlatego

de dag – dzień, światło dzienne, doba, lata, czasy, rocznica, święto / dag – dzień dobry, cześć

het dak – dach

dan – wtedy, następnie, ponadto, to, toteż, niż

dansen – (za)tańczyć

dapper – dzielny, dzielnie, odważny, odważnie

dat – to, tamto, który/która/które, że

de – “to”

het deel – część, udział, tom, wolumin / de deel – deska, klepisko, podwórze w zagrodzie

de deken – dziekan, przewodniczący, koc

de/het deksel – pokrywa, pokrywka

delen – (po)dzielić się, (po)dzielić

de derde – osoba trzecia, trzecia klasa / derde – trzeci

deze – ten, ta, to, te

dichtbij – blisko, niedaleko, będący blisko

dienen – służyć do czegoś, służyć komuś, należeć, trzeba, powinność, mieć w zwyczaju, trafiać / trafić na wokandę, toczyć się przed sądem, odbywać służbę wojskową, być na służbie

het diep – głębia, droga wodna, kanał / diep – głęboki, głęboko

het dier – zwierzę

reklama Bol AlgemeenBol Algemeen

het dik – osad, grubość, zgrubienie / dik – gruby, grubo, pełny, gęsty, gęsto

het ding – rzecz, przedmiot, sprawa, babka / kociak, maleństwo

dit – to

de dochter – córka

doen  – zachować się, zachowywać się, praktykować, zajmować, potrzebować, handlować czymś, , sprzedawać coś, robić w czymś, załatwiać, załatwić, sprawiać/ sprawić, sprzątać, zwiedzać, kosztować

dom – głupi, głupio, naiwny, naiwnie, głupstwo, ograniczony / de dom – katedra

de / het donker – ciemność / donker – ciemny, ciemnio, ponury

het dood  – śmierć / dood – martwy, zmarły, nieżywy

door – przez, pomiędzy, przez (kogoś/coś), po (kimś/czymś), z powodu

doorzichtig – przezroczysty, oczywisty, jasny

de doos – pudełko, kibel, pudło (więzienie)

het dorp – wieś, wioska

de draad – nić, nitka, sznur, lina, drut, włókno, wątek

draaien – kręcić się, obracać się, (z)robić zwrot, obracać / obrócić, dobrze prosperować, być na chodzie, kręcić, szukać wykrętów, chodzić w kółko, kręcić się

dragen – nosić, wspierać, nieść, przynosić, przynieść, ponosić, brać na siebie, znosić, być w ciąży

drie – trzy, trójka

drijven – dryfować, być przemokniętym, pognać, pogonić, pchać, popychać/popchnąć, doprowadzić/doprowadzać, zajmować się, uprawiać

drinken –  (wy)pić, wchłaniać, upijać/upić się

drogen –  (wy)suszyć, wycierać, wytrzeć

dromen – śnić, medytować, marzyć, (przy)śnić, wyobrażać sobie, przyśnić się

droog – suchy, sucho, bez polotu, nudny, błyskotliwy (kawał)

de druk – ciśnienie, presja, wypór, nacisk, drukowanie, wydawanie / druk – wyczerpujący, zajęty, zatłoczony, ruchliwy, hałaśliwy, przeładowany, wypełniony

dubbel – podwójny, podwójnie, dwa razy, dwojaki

dun – cienki, cienko, rzadki, słabo

dus – zatem, przeto, więc

duur – drogi, drogo, ważny, udający ważnego

duwen – pchać, spychać/zepchnąć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *