NIEREGULARNE CZASOWNIKI 1

1. beginnen – begon – is begonnen – rozpoczynać, rozpocząć, zaczynać, zacząć

2. blijven – bleef – is – h gebleven – kontynuować, (po)zostać, (po)zostawać,

3. brengen – bracht – h gebracht – przynieść, przynosić, zanieść, zanosić, zawozić, przywozić, przedstawiać, odprowadzać

4. denken – dacht – h gedacht – myśleć, pomyśleć, mieć zdanie, zastanawiać się, pamiętać, uważać

5. doen – deed – h gedaan – robić, załatwiać, sprawiać, zachowywać się

6. gaan – ging – is gegaan – iść, pójść, chodzić, (po)jechać, odejść, funkcjonować,

7. geven – gaf (gaven) – h gegeven – dawać, dać

8. hebben – had – h gehad – mieć, posiadać,

9. houden – hield – h gehouden – kochać, zachowywać, zachować, zatrzymać, powstrzymać,  trzymać, wytrzymywać

10. kijken – keek – h gekeken – (po)patrzeć, rozglądać się, spoglądać, spojrzeć, zobaczyć, sprawdzić

11. komen – kwam (kwamen) – is gekomen – przychodzić, nadchodzić, przyjść, nadejść, wchodzić, wejść, pojawiać się, przybywać

12. krijgen – kreeg – h gekregen – dostawać, dostać, otrzymywać, otrzymać, uzyskiwać, uzyskać,

13. kunnen – kon (konden) – h gekund – móc, być w stanie, umieć, potrafić,

14. lachen – lachte – h gelachen – śmiać się, pośmiać się, uśmiechać się, wyśmiewać się

15. laten – liet – h gelaten – zostawać, zrezygnować, odstąpić, pozostawić, pozwalać, dawać, kazać, polecać

16. liggen – lag (lagen) – h gelegen – leżeć, znajdować się, zostawić, spoczywać

17. lopen – liep – is gelopen – iść, chodzić, trwać, uczęszczać, odbywać, brać udział

18. moeten – moest – h gemoeten – musieć,

19. mogen – mocht – h gemogen – móc, lubić

20. nemen – nam (namen) – h genomen – brać, wziąć, zabierać, zabrać

21. spreken – sprak (spraken) – h gesproken – mówić, rozmawiać, przemawiać, dochodzić / dojść do głosu, rzec

22. staan – stond – h gestaan – stać, znajdować się,

23. trekken – trok – h getrokken – ciągnąć, pociągać, sunąć, powłóczyć, naciągać

24. vallen – vielis – h gevallen – opadać, opaść, spadać, spaść, upaść, wpadać

25. vinden – vond – h gevonden – znajdować, znaleźć, odnajdywać, odnaleźć, uważać za kogoś/coś, uznawać za kogoś/coś, mieć za kogoś/coś

26. vragen – vroeg – h gevraagd – (za)pytać, spytać, prosić się o coś, (po)prosić, zaprosić, wymagać

27. weten – wist – h geweten – wiedzieć, umieć, potrafić

28. willen – wilde/ wou (wilden) – h gewild – chcieć

29. worden – werd – is geworden – wynosić, kosztować, stawać się, zostawać, zostać

30. zeggen – zei (zeiden) – h gezegd – mówić, powiadać, powiedzieć

31. zien – zag(zagen)- h gezien – widzieć, zobaczyć, patrzeć

32. zijn – was (waren) – is geweest – być, znajdować się

33. zitten – zat (zaten) – h gezeten – siedzieć, być, przebywać, pozostawać

34. zullen – zou (zouden) –    — —   – musieć

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *