CZASOWNIK: KIJKEN

Czasownik kijken, czyli patrzeć

Czas teraźniejszy:

ik kijk – ja patrze

jij kijkt – ty patrzysz

hij kijkt – on patrzy

wij kijken – my patrzymy

jullie kijken – wy patrzycie

zij kijken – oni patrzą

Je mag kijken als je wil. – Możesz patrzeć, jeśli chcesz.

Hij kijkt TV. – On ogląda telewizje.

Even snel kijken – Spójrz szybko

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gekeken

jij hebt gekeken

hij heeft gekeken

wij hebben gekeken

jullie hebben gekeken

zij hebben gekeken

Zij heeft niet gekeken. – Ona nie patrzyła.

Heb je TV gekeken? – Oglądałeś telewizje?

Ik heb naar het nieuws op TV gekeken. – Oglądałem wiadomości w telewizji.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik keek

jij keek

hij keek

wij keken

jullie keken

zij keken

We keken naar buiten. – Patrzyliśmy na dwór (zewnątrz / podwórko).

Wij keken naar een veld. – Patrzyliśmy na boisko.

Jij keek …  TV. – Ty oglądałeś … telewizje.

* * *

Czas przyszły

ik zal kijken

jij zult kijken

hij zal kijken

wij zullen kijken

jullie zullen kijken

zij zullen kijken

Ik zal even kijken. – Spojrzę. / Popatrzę.

Ik zal een horrorfilm kijken. – Będę oglądać horror.

Zij zal even kijken wat er vrij is. – Ona sprawdzi (spojrzy) czy coś jest dostępne.

* * *

Zachęcamy Was do dokończenia na różne sposoby poniższe zdania:

Ik kijk….

Jij kijkt….

Mark kijkt…

Wij kijken….

Powodzenia w nauce ?

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

Jeśli chcecie sprawdzić inne czasowniki:

hebben – znajdziecie TU

zijn – znajdziecie TU

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *