CZASOWNIK: MAKEN

Czasownik maken, czyli robić

Czas teraźniejszy:

ik maak – ja robię

jij maakt – ty robisz

hij maakt – on robi

wij maken – my robimy

jullie maken – wy robicie

zij maken – oni robią

Ik maak een afspraak. – Ja umawiam spotkanie.

Hoe maak je het? – Jak się masz?

Het maakt niets uit. – To nie robi (większej) różnicy.

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gemaakt

jij hebt gemaakt

hij heeft gemaakt

wij hebben gemaakt

jullie hebben gemaakt

zij hebben gemaakt

Jij hebt dit gemaakt. – Ty to zrobiłeś.

Wie heeft een taart gemaakt? – Kto zrobił ciasto?

Heb je … gemaakt? – Ty zrobiłeś …?

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik maakte

jij maakte

hij maakte

wij maakten

jullie maakten

zij maakten

Maakten jullie een huiswerk? – Robiliście prace domowe?

Ralf maakte een grapje. – Ralf (z)robił żart.

Wij maakten gisteren … – My zrobiliśmy wczoraj …

* * *

Czas przyszły

ik zal maken

jij zult maken

hij zal maken

wij zullen maken

jullie zullen maken

zij zullen maken

Jij zult een avondeten maken. – Zrobisz (Ty) obiado-kolacje.

Jullie zullen overmorgen  … maken. – Wy zrobicie pojutrze …

Marcin zal afspraak maken. – Marcin umówi (zrobi) spotkanie.

* * * 

Zachęcamy Was do dokończenia na różne sposoby poniższe zdania:

Ik maak … – Ja robię…

Jij maakt … – Ty robisz …

Powodzenia 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *