CZASOWNIK: LUISTEREN

Czasownik luisteren, czyli słuchać

Czas teraźniejszy:

ik luister – ja słucham

jij luistert – ty słuchasz

hij luistert – on słucha

wij luisteren – my słuchamy

jullie luisteren – wy słuchacie

zij luisteren – oni słuchają

Zij luisteren naar een CD. – Oni słuchają CD.

Kop dicht en luisteren. – Bądź cicho i słuchaj. (dosł. Zamknij się i słuchaj)

Niet naar hem luisteren.  – Nie słuchaj go.

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb geluisterd

jij hebt geluisterd

hij heeft geluisterd

wij hebben geluisterd

jullie hebben geluisterd

zij hebben geluisterd

Ik heb niet geluisterd. – Nie słuchałam.

Hebben jullie naar de radio geluisterd? – Słuchaliście radia?

Wat heb je geluisterd? – Czego słuchałeś?

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik luisterde

jij luisterde

hij luisterde

wij luisterden

jullie luisterden

zij luisterden

Wij luisterden niet. – My nie słuchaliśmy.

Jaren geleden luisterde mijn vader naar … – Lata temu mój ojciec słuchał …

Je luisterd gewoon niet! – Ty po prostu nie słuchałeś!

* * *

Czas przyszły

ik zal luisteren

jij zult luisteren

hij zal luisteren

wij zullen luisteren

jullie zullen luisteren

zij zullen luisteren

Ik zal naar … luisteren. – Ja będę …. słuchać.

Op school zal hij goed luisteren. – W szkole będzie on dobrze słuchał.

Ik zal stil naar je luisteren. – Ja będę milcząc ciebie słuchał.

* * *

Zachęcamy Was do uzupełnienia powyższych zdań. Czego można słuchać? A ciekawski zapraszamy – TU (najczęstsze pytania)

Powodzenia ?

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *