SŁÓWKO TYGODNIA: HET WATER

Dzisiejsze słówko tygodnia jakie dla Was przygotowaliśmuy to: het water, czyli woda. Pochodzi ono z lekcji nr 34 (www.lekcjaholenderskiego.nl).

Het water – een vloeistof zonder kleur of smaak, die alle levende wezens nodig hebben.

* * *

Tradycyjnie zaczynamy od zdań:

Heb je geen warm water? – Nie masz ciepłej wody?

Wil je een glas water? – Chcesz szklankę wody?

Je kan olie en water niet mengen. – Nie możesz wymieszać razem oleju i wody.

Ik drink geen water. – Nie pije wody.

De katten zijn bang voor water. – Koty boją się wody.

Drink zoveel water als je maar wil! – Pij tak dużo wody, jak tylko chcesz!

ze zijn als water en vuur – nie mogą ze sobą przebywać

het feest is in het water gevallen – nie doszło do skutku

het water loopt me in de mond – wydaje mi się to pyszne

spijkers op laag water zoeken – nieważna krytyka

water naar de zee dragen – dać komuś coś, czego posiada już bardzo dużo

We wonen aan het water. – Mieszkamy nad wodą.

* * *

Dziś Wasze zadanie będzie polegało na zmianie poszczególnych słów w wybranych zdaniach, np.

De katten zijn bang voor water.  ->  Ala is bang voor water.

Ik drink geen water.  -> Jij drinkt geen water.

Wil je een glas water? -> Wil Jola een glas water? 

Powodzenia

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *