CZASOWNIK: PRATEN

Czasownik: praten, czyli rozmawiać

Czas teraźniejszy:

ik praat – ja rozmawiam

jij praat– ty rozmawiasz

hij praat – on rozmawia

wij praten – my rozmawiamy

jullie praten – wy rozmawiacie

zij praten – oni rozmawiają

Kunnen we alsjeblieft even praten? – Proszę, czy możemy porozmawiać?

Kunt u iets langzamer praten? – Może Pan mówić trochę wolniej?

Wij moeten praten. – Musimy pogadać.

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gepraat

jij hebt gepraat

hij heeft gepraat

wij hebben gepraat

jullie hebben gepraat

zij hebben gepraat

Ik heb met hem gepraat. – Porozmawiałem z nim.

Mark heeft gepraat. – Mark rozmawiał.

Heb je met Olga gepraat. – Rozmawiałaś z Olgą.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik praatte

jij praatte

hij praatte

wij praatten

jullie praatten

zij praatten

Hij praatte altijd te hard. –  On rozmawiał zawsze bardzo głośno.

Zij praatten niet meer. – Oni nie rozmawiają więcej. 

Praatte ik te zacht tijdens feest? – Rozmawiałem za cicho podczas imprezy.

* * *

Czas przyszły

ik zal praten

jij zult praten

hij zal praten

wij zullen praten

jullie zullen praten

zij zullen praten

We zullen er later over praten. – Porozmawiamy na ten temat później.

Hij zal met je nog praten. – On jeszcze z Tobą porozmawia.

Zullen wij met familie de Broekens praten? – Porozmawiamy z Państwem de Broekens?

* * *

Spróbujecie sami ułożyć kilka prostych zdań z czasownikiem rozmawiać. Pamiętajcie tylko aby zdania były realne, czyli takie jakie jesteście w stanie wykorzystać w życiu codziennym.

Powodzenia!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *