NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 10

Dziś w najczęstszych pytaniach odpowiadamy na pytania: vragen met toch, niet, wel. Zaczynamy:

* * *

vragen met toch

Jeśli w pytaniu pojawi się słówko toch oznacza ono nic innego jak to, że jesteśmy pewni czegoś, choć nie do końca i chcemy aby nasz rozmówca potwierdził to o co się go pytamy, np.

Wij eten toch om 5 uur?! – Jemy o 5, prawda?!

* * *

Vragen met niet

Jeżeli tworzymy pytanie z niet, oczekujemy że odpowiedz będzie twierdząc.

Is dat niet leuk? Ja, zeker! – Czy nie jest to fajne? Tak, na pewno!

* * *

Vragen met wel

Wel używamy w pytaniu jeśli uważamy, że odpowiedz będzie przecząca, np.

Past dat wel? Nee, hoor! – Pasuje to naprawdę? Nie, no co ty!

* * *

Zachęcamy do używania powyższych zwrotów podczas tworzenia pytań.

Uda wam się, toch!!

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

1 thoughts on “NIDERLANDZKI NAJCZĘSTSZE PYTANIA 10”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *