CZASOWNIK: FIETSEN

Czasownik fietsen – jeździć na rowerze (rowerować 🙂 )

Czas teraźniejszy:

ik fiets – ja jadę na rowerze

jij fietst – ty jedziesz na rowerze

hij fietst – on jedzie na rowerze

wij fietsen – my jedziemy na rowerze

jullie fietsen – wy jedziecie na rowerze

zij fietsen – oni jadą na rowerze

Ik moet fietsen. – Muszę jechać na rowerze.

Wij fiesten graag. – My jeździmy chętnie na rowerze.

Kan je fietsen? – Umiesz jeździć na rowerze?

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb/ben gefietst

jij hebt/bent gefietst

hij heeft/is gefietst

wij hebben/zijn gefietst

jullie hebben/zijn gefietst

zij hebben/zijn gefietst

Uwaga! Jeśli mówimy o ruchu wykonanym z puntu A do punktu B używamy zijn: Ik ben door rood gefietst.

Wij hebben hrad gefietst. – Jeździliśmy szybko na rowerze.

Ik ben van Amsterdam naar Haarlem gefietst. – Jechałem na rowerze z Amsterdamu do Harlemu.

Zij zijn naar het station gefietst. – Oni pojechali na rowerze na stacje.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik fietste

jij fietste

hij fietste

wij fietsten

jullie fietsten

zij fietsten

Jij fietste naar school. – Ty jeździłeś na rowerze do szkoły.

Jullie fietsten naar opa. – Wy jeździliście na rowerze do dziadka.

Wij fietsten met Jan en Monic.- My jeździliśmy na rowerze z Janem i Monicą.

* * *

Czas przyszły

ik zal fietsen

jij zult fietsen

hij zal fietsen

wij zullen fietsen

jullie zullen fietsen

zij zullen fietsen

Hij zal vanaf maandag fietsen. – On będzie od poniedziałku jeździł na rowerze.

Zij zal met zus fiesten. – Ona będzie jeździć z siostrą na rowerze.

Jullie zullen naar Utrecht fietsen. – Zamierzacie pojechać na rowerze do Utrechtu.

 

Ty razem zachęcamy was do powiedzenia każdego dnia zdania z odmienionym czasownikiem dla: ik, jij, hij en zij oraz danym dniem tygodnia, czyli

Ik fiets op maandag.  – > Jij fietst op maandag.  -> Hij fietst op maandag.  – Zij fietst op maandag.

Powodzenia 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

 

reklama