WIELOZNACZENIOWOŚĆ SŁÓWEK NR 2

Kolejne tygodnie za nami, a w związku z tym mamy dla Was podsumowanie cyklu: wieloznaczeniowość słówek. Część nr. 1 znajdzie TU. My przechodzimy do posumowania ostatnich 8 tygodni:

nauka niderlandzkiego druk

DRUK cz. II

een drukke straat – ruchliwa ulica

druk aan het werk zijn – pracować intensywnie

Wat zijn de kinderen druk – Jak te dzieci hałasują.

Een drukke programma – bogaty program

lekcja holenderskiego fijn

FIJN

Hebben jullie fijn gespeeld? – Miło Wam się grało?

de fijne zand – drobny piasek

een fijne sigaar – wykwintne (dobre jakości) cygaro

nauka holenderskiego glad

GLAD

Het ijs is glad. – Lód jest ślizgi.

De banden waren helemaal glad geworden. – Opony były całkiem łyse (gładkie).

een gladde jongen – cwaniaczek

nauka niderlandzkiego lang

LANG

vijf meter lang – długi pięć metrów

Mark is erg lang – Mark jest bardzo wysoki.

Hoe lang blijf je? – Jak długo zostaniesz?

Langer worden – rosnąć

nauka niderlandzkiego stil

STIL

Het is hier stil. – Tu jest cicho.

Ik woon in een stille straat – Mieszkamy na spokojnej ulicy.

Hij is een stille drinker. – On pije po kryjomu.

Een stille protest – milczący protest

nauka niderlandzkiego holenderski stroef

STROEF

Die vloer is lekker stroef. – Ta podłoga jest nieźle chropowata (szorstka).

Dit slot gaat erg stroef. – Ten zamek chodzi opornie (ciężko)

een stroef antwoord – szorstka odpowiedź

een stroef karakter – ciężki charakter

nauka niderlandzkiego holenderski stuk 1

nauka holenderskiego stuk 2

STUK

Wil je een stuk taart? – Chcesz kawałek ciasta?

een stuk beter – dużo lepiej

Acht stuk – osiem sztuk

een stuk spelen – grać sztukę

De tv doet het niet meer, hij is stuk. – Telewizor nie działa, jest popsuty.

Ik was helemaal stuk van die film. – Byłem (całkowicie) pod wrażeniem tego filmu.

Ik heb een stuk hardgelopen. – Przebiegłem “kawał(ek)”.

Ik vind die verloofde van jou een echt stuk! – Uważam twoją narzeczoną za ładną osobę. (niezłą sztukę 🙂 )

Pozdrawiamy

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

fb logo 3