CZASOWNIK: WERKEN

Zmieniamy trochę na blogu i od teraz w poniedziałki wpis gramatyczny będzie pojawiał się na przemian z odmianą czasownika. W sumie odmiana czasownika to też gramatyka 🙂

Czasownik: werken, czyli pracować.

Czas teraźniejszy:

ik werk – ja pracuje

jij werkt – ty pracujesz

hij werkt – on pracuje

wij werken – my pracujemy

jullie werken – wy pracujecie

zij werken – oni pracują

Ik werk op maandag en woensdag. – Pracuje w poniedziałek i środę.

Hij werkt hier. – On tu pracuje.

Werken jullie ook op zaterdag? – Pracujecie również w sobotę?

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gewerkt

jij hebt gewerkt

hij heeft gewerkt

wij hebben gewerkt

jullie hebben gewerkt

zij hebben gewerkt

Jij heb in een winkel gewerkt. – Ty pracowałeś w sklepie.

We hebben gewoon keihard gewerkt. – Zwyczajnie pracowaliśmy ciężko. 

U hebt nooit gewerkt. – Pan nigdy nie pracował.

 

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik werkte

jij werkte

hij werkte

wij werkten

jullie werkten

zij werkten

Ik werkte in de haven. – Pracowałem w porcie.

Zij werkte thuis. – Ona pracowała w domu.

Werkten zij in Frankrijk? – Pracowali (oni) we Francji?

 

* * *

Czas przyszły

ik zal werken

jij zult werken

hij zal werken

wij zullen werken

jullie zullen werken

zij zullen werken

Ik zal nooit op zaterdag werken. – Nie będę nigdy pracować w sobotę.

Jij zult samen met Mark werken. – Ty będziesz z Mark pracować.

Wij zullen ook weken. – My będziemy pracować.

* * *

Na koniec tradycyjnie ćwiczenie 🙂 Dziś przekształcamy pytanie:

Werkt …?  ->   Werkt je broer?  ->  Werkt je man?  ->  Werkt je moeder?

Pracuje ….?  ->  Pracuje Twój brat?  ->  Pracuje Twój mąż?  ->  Pracuje Twoja mama?

Gdybyście zamiast TWOJA chcieli powiedzieć WASZA odpowiednie słownictwo znajdziecie tu:

min_jouw_je_nauka_niderlandzkiego_leckja_holenderskiego

Powodzenia w nauce niderlandzkiego 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

reklama