ICE – ZDARZENIE: POŻAR CZ. I

W części nr 4  rozwijamy wcześniejszy wpis. Dziś mamy dla Was pierwszą część związaną z pożarem. W filmiku użyliśmy następujących słówek / zwrotów:

De brandweer – Straż pożarna

De brandweerman – Strażak

De brandblusser – Gaśnica

De brandkraan – Hydrant

Het water – Woda

Blussen – Gasić

In de brand staan – Palić się

Vuur doven – Gasić ogień

Er is brand uitgebroken. – Pali się tu

Zachęcamy Was do nauki nie tylko tych słówek, ale także innych z serii ICE. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy jutro, za tydzień miesiąc czy rok. Nie pozwólmy sobie na to aby niewiedza utrudniła nam uratowanie innych!

Życzymy Wam abyś nie musieli ich używać.

Powodzenia w nauce niderlandzkiego

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

fb logo 3