CZASOWNIK: HEBBEN

Dziś mamy dla Was czasownik: hebben – mieć.

Zaczynamy:

* * *

Czas teraźniejszy:

ik heb – ja mam

jij hebt – ty masz

hij heeft  – on ma

wij hebben – my mamy

jullie hebben – wy macie

zij hebben – oni mają

Ze hebben drie kinderen – Oni mają 3 dzieci.

De stad heeft 40.000 inwoners. – Miasto ma 40.000 mieszkańców.

Heeft hij geen vrouw? – On nie ma żony (kobiety)?

* * *

Czas przeszły dokonany

ik heb gehad

jij hebt gehad

hij heeft gehad

wij hebben gehad

jullie hebben gehad

zij hebben gehad

Ik heb dit gehad. – Ja to miałem.

Jij hebt de auto gehad. – Miałeś samochód.

Wij hebben geen hond gehad. – My nie mieliśmy psa.

* * *

Czas przeszły niedokonany

ik had

jij had

hij had

wij hadden

jullie hadden

zij hadden

Wat had zij aan? – Co ona miała na sobie?

Hij had een boek. – On miał książkę.

Jullie hadden een grote tafel. – Wy mieliście duży stół.

* * *

Czas przyszły

ik zal hebben

jij zult hebben

hij zal hebben

wij zullen hebben

jullie zullen hebben

zij zullen hebben

Zij zal een kind hebben. – Ona będzie mieć dziecko.

Zullen jullie een bed uit Frankrijk hebben? – Będziecie mieć łóżko z Francji?

Zij zullen een nieuw huis hebben. – Oni będą mieć nowy dom.

* * *

Zachęcamy Was bardzo gorąco do nauki tego czasownika ponieważ jest on bardzo ważny! Oprócz normalnego zastosowania, czyli wtedy gdy chcemy powiedzieć coś na temat posiadanej rzeczy czy osoby, a także gdy mówimy o uczuciu głodu czy pragnieniu, jest on również czasownikiem posiłkowym (obok zijn) w budowaniu zdań w czasie przeszłym. Jeśli chcecie przećwiczyć ten czasownik w zdaniach zachęcamy aby wykonać ćwiczenia z kategorii: lekcja.

Dajcie znać czy chcecie aby do każdego postu dodawać filmik z wymową?

Powodzenia

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

facebook_nauka_niderlandzkiego_lekcja_holenderskiego

reklama

4 thoughts on “CZASOWNIK: HEBBEN”

Możliwość komentowania jest wyłączona.