LICZEBNIKI W NIDERLANDZKIM CZ. I

kinderen_gramatyka_nauka_niderlandzkiego_lekcja_holenderskiego

Dziś trochę inny cykl gramatyczny, mianowicie: niderlandzkie liczebniki. Coś co każdy z nas powinien umieć. Liczebnikami posługujemy się na co dzień podając datę, godzinę, adres czy numer telefonu. Dlatego zachęcamy Was bardzo mocno do ich nauki. Na www.lekcjaholenderskiego.nl znajdują się w lekcji nr. 18/19/20/21.

My zaczynamy od uporządkowania wszystkiego i dziś mamy dla Was podstawy. Liczebniki możemy podzielić na liczebniki główne, porządkowe, nieokreślone i wielokrotność. Dziś omawiamy liczebniki główne.

gramatyka_nauka_niderlandzkiego_lekcja_holenderskiego

 

0 – nul

1 – één *

2 – twee

3 – drie

4 – vier

5 – vijf

6 – zes

7 – zeven

8 – acht

9 – negen

10 – tien

11 – elf

12 – twaalf

13 – dertien

14 – veertien

15 – vijftien

16 – zestien

17 – zeventien

18 – achttien

19 – negentien

20 – twintig

*Na lekcja holenderskiego występuje 1 jako “een” – ze względu na specjalne znaki, prawidłowo cyfrę 1 zapisuje się “één” aby odróżnić ją od rodzajnika nieokreślonego “een”, pisaliśmy o nim TU.

Ik zei één brood, ik wil geen twee broden, -> Haal jij even een brood voor me?

Powiedziałem jeden chleb, ja nie chcę dwóch (chlebów) -> Weźmiesz dla mnie (jakiś) chleb?

 

gramatyka_nauka_niderlandzkiego_lekcja_holenderskiego

Kiedy używamy liczebników głównych w języku niderlandzkim:

1 Przy podawaniu numeru telefonu, np:

06-123 456 78 -> nul zes – een twee – vier vijf – zes zeven – acht

2 Przy podawaniu daty, np:

14-05-1978 -> veertien mei negentienachtenzeventig

3 Przy podawaniu adresu czy numer domu, np:

3456 FT -> vierendertig zesenvijftig F T

4 Przy podawaniu godziny, np.

12:00 -> twaalf uur

5 Przy podawaniu numer rejestracyjnego pojazdu:

89-XXX-5 -> negenentachtig – XXX- vijf

A teraz kilka zdań z użyciem liczebników:

Ik heb twee kinderen. – Mam dwoje dzieci.

Mark heeft drie huizen. – Mark ma trzy domy.

Het is tien uur. – Jest dziesiąta (godzina).

Julia heeft vijf opdrachten. – Julia ma pięć zadań.

Heb je even een tientje voor me? – Masz może dyszkę dla mnie?

 

W kolejnym poście rozwiniemy temat związany z podawaniem godziny oraz liczebnikami porządkowymi. Do tego czasu zachęcamy Was do tworzenia prostych zdań z liczebnikami albo porostu liczcie wszystko co się da 😉

schapen_gramatyka_nauka_niderlandzkiego_lekcja_holenderskiego
🙂

Powodzenia i zachęcamy do nauki “holenderskiego” 🙂

TEAM LEKCJA HOLENDERSKIEGO

 

reklama

3 thoughts on “LICZEBNIKI W NIDERLANDZKIM CZ. I”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *