WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ NR 3

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi, czyli wskazania, która forma jest poprawna: * * * koopoptie Het onherroepelijke aanbod van de verhuurder om met de huurder een koopovereenkomst te …. (1. sluiten) terzake van het gehuurde zodra de huurder deze optie inroept. In huurcontracten …. (2. worden) soms een koopoptie opgenomen. Op grond van deze […]

ZASADY DOTYCZĄCE OSÓB STARSZYCH – BIJSTAND

Jakie zasady dotyczą osób starszych korzystających z pomocy społecznej? Jesteś na emeryturze i otrzymujesz niepełną emeryturę państwową, na przykład dlatego, że mieszkałeś za granicą? Wtedy możliwe jest, że Twoje dochody z AOW są poniżej minimum socjalnego. Prawdopodobnie masz prawo do pomocy społecznej, jeśli nie możesz uzupełnić tych dochodów np. o emeryturę uzupełniającą. I masz też niewystarczającą moc. Pomoc dla osób uprawnionych do emerytury państwowej, zasiłek dla osób starszych (AIO), uzupełnia […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 4

Odmień poprawnie czasownik w pytaniu: Wie ….. (gaan) morgen onze konijnen ….. (eten) ….. (geven)? Wat ….. (zijn) de kosten van dit pakket? Wie ….. (hebben) het hoogste cijfer voor Nederlands? Wie ….. (gaan) als eerste zijn spreekbeurt ….. (houden)? Welke winkel ….. (hebben)de mooiste jurken? Wat voor test …. (krijgen) we op donderdag? ….. (weten) jij wat de voordelen van leren op een laptop …. (zijn)? Wat ….. (gaan) […]

ZASADY PRZYZNAWANIA BIJSTAND DLA MŁODYCH LUDZI DO 27 ROKU ŻYCIA

Jakie zasady obowiązują w przypadku pomocy społecznej dla młodych ludzi do 27 roku życia? Ubiegasz się o świadczenia z pomocy społecznej i nie masz ukończonych 27 lat? Wtedy jesteś zobowiązany najpierw sprawdzić, czy możesz odbyć kurs lub znaleźć pracę. Masz na to cztery tygodnie. Po tym okresie wyszukiwania możesz oficjalnie złożyć wniosek. Decyzję w sprawie wniosku podejmuje gmina. Masz mniej niż 27 lat i mieszkasz z kimś w wieku 27 […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 3

Odmień poprawnie czasownik w pytaniu: Wie ….. (gaan) er mee? Wat ….. (gaan) jij en Patric ….. (doen)? Welke leerlingen ….. (gaan) morgen naar Rome? Welk boek ….. (vinden) hij leuk? Wat voor kleren ….. (trekken) je op zaterdag aan? Wat voor jongen ….. (zijn) dat? Wie ….. (gaan) dat ….. (betalen)? Wat voor antwoord ….. (hebben) jij op vraag 6b? Welke jongen ….. (bedoelen) zij? Welk spel ….. (gaan) […]

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POMOC – BIJSTAND?

Gdzie mogę ubiegać się o ogólną pomoc – bijstand? Możesz ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej bezpośrednio w swojej gminie lub za pośrednictwem strony werk.nl. Gdzie zgłosić się po pomoc? Możesz ubiegać się o ogólną pomoc w swojej gminie lub za pośrednictwem werk.nl. Jeśli masz prawo do pomocy społecznej, otrzymasz ją od dnia złożenia wniosku w gminie, a nie wcześniej. Upewnij się więc, że złożysz wniosek na czas. Dzięki […]

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ NR 2

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi, czyli wskazania, która forma jest poprawna: * * * bewijs In het Nederlandse procesrecht …. (1. gelden) als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag … (2. mogen) leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis …. (3. zijn) gekomen of […]

KIEDY MAM PRAWO DO BIJSTAND JEŚLI POSIADAM WŁASNY DOM?

Kiedy mam prawo do bijstand jeśli posiadam własnym dom? Możesz być również uprawniony do pomocy społecznej, jeśli mieszkasz we własnym domu. Forma pomocy zależy od zasobności Twojego domu,  od tego, czy jest wyższa, czy niższa niż 54 900 euro. W zależności od tego gmina może udzielić pomocy w formie darowizny lub pożyczki do spłaty w późniejszym terminie. A co, jeśli masz łódź mieszkalną lub przyczepę kempingową? Wtedy obowiązują te same […]

WYBIERZ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ NR 1

Z tekstu wyjeliśmy wybrane czasowniki i przywróciliśmy je do formy bezokolicznika (tzn. formy słownikowej). Wasze zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi, czyli wskazania, która forma jest poprawna: * * * overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan. Een overeenkomst …. (1. zijn) (behoudens sommige uitzonderingen, zoals de koop van een woning door een particulier) vormvrij: deze …. (2. kunnen) […]

UZNANIE DZIECKA – WARUNKI

Jakie warunki obowiązują, jeśli chcę uznać moje dziecko? Jeśli chcesz uznać dziecko, musisz spełnić szereg warunków, na przykład musisz mieć co najmniej 16 lat. Warunki uznania dziecka – obowiązujące zasady: ​Masz 16 lat lub więcej. Potrzebujesz pozwolenia od matki, chyba że dziecko ma więcej niż 16 lat. Dziecko ma 12 lat lub więcej? Wtedy potrzebujesz pisemnej zgody dziecka. Nie możesz uznać dziecka, jeśli nie możesz poślubić matki, na przykład dlatego, […]

ODMIEŃ CZASOWNIK W PYTANIU 2

Odmień poprawnie czasownik w pytaniu: Waarom ….. (vragen) je dat? Wie ….. (zijn) jij? Wat ….. (lezen) je? Wanneer ….. (gaan) je naar huis? Welk boek ….. (vinden) jij leuk? Wat voor kleren ….. (trekken) je morgen aan? Wat voor jongen ….. (zijn)dat? Wie ….. (gaan) dat betalen? Welk spel ….. (gaan) je doen?

CZY PRZYSŁUGUJE MI KINDEROPVANGTOESLAG ZA GRANICĄ?

Czy przysługuje mi zasiłek kinderopvagtoeslag za granicą? Odpowiedz sobie na pytanie: Czy Twoje dziecko uczęszcza do zarejestrowanego żłobka, przedszkola lub placówki pozaszkolnej (BSO) za granicą? Wtedy możesz otrzymać zasiłek na opiekę nad dzieckiem. Zasiłek kinderopvangtoeslag to wkład rodziców na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem. Zasiłek kinderopvangtoeslag, jeśli mieszkasz lub pracujesz za granicą Mieszkasz za granicą i czy Twoje dziecko chodzi do opieki? Wtedy możesz otrzymać zasiłek na opiekę, jeśli spełniasz […]