NIEREGULARNE CZASOWNIKI 3

1 bewegen – bewoog – h bewogen – przemieszczać się, poruszyć się, poruszać, napędzać, wzruszać, skłaniać, ruszać 2 binden – bond – h gebonden – (z)wiązać, (s)tężeć, zawiązywać, przywiązywać 3 drijven – dreef – is/h gedreven – dryfować, pogonić, pognać, pchać, popychać 4 dringen – drong – h gedrongen – pchać się, przeciskać się, przeć, […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 2

1 bieden – bood – h geboden – (za)oferować, (za)proponować, (za)licytować 2 blijken – bleek –  is gebleken – okazać, okazywać 3 breken – brak (braken) – h gebroken – rozbijać, przerywać,  (z)łamać, załamywać, ulegać refleksji 4 dragen – droeg – h gedragen – nieść, nosić, wspierać, przynosić, znosić 5 grijpen – greep  – h […]

NIEREGULARNE CZASOWNIKI 1

1. beginnen – begon – is begonnen – rozpoczynać, rozpocząć, zaczynać, zacząć 2. blijven – bleef – is – h gebleven – kontynuować, (po)zostać, (po)zostawać, 3. brengen – bracht – h gebracht – przynieść, przynosić, zanieść, zanosić, zawozić, przywozić, przedstawiać, odprowadzać 4. denken – dacht – h gedacht – myśleć, pomyśleć, mieć zdanie, zastanawiać się, […]