NAJCZĘSTSZE PYTANIA 19

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy hele familie, a kiedy hele gezin, czy acher mij i na mij oznacza to samo oraz ik houd of ik hou? * * * Kiedy mówimy familie a kiedy gezien? I czy zdanie: Meestal eet de hele familie samen. i Meestal eet de hele gezin. oznacza to samo? De […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 18

Dziś odpowiadamy na pytania: drie uur czy drie uren, kiedy używamy die a kiedy dat oraz kiedy mówimy deze a kiedy dit … * * * Drie uur czy drie uren? Poprawnie będzie drie uur. Po liczbie, słówkach: hoeveel i een paar używamy zazwyczaj: uur. Tak samo jak: een paar cenimeter vijf meter Ik woon […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 17

Dziś odpowiadamy na pytania, czy fruiten to liczba mnoga od fruit oraz czy werk ma liczbę mnogą werken? * * * Ik koop 2 fruiten? –  czy jest to poprawne? Nie! 1 fruit – 2 vruchten! Fruiten oznacza smażyć w głębokim tłuszczu na lekko złotawy kolor. Podobnie można powiedzieć np. o geld. Geld oznacza pieniądze, […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 16

Dziś odpowiadamy czy: ouders i ouderen, jongens i jongeren oraz mensen i mannen to to samo i można stosować zamiennie. * * * Czy można stosować zamiennie: ouders i ouderen? Nie! Ouders to rodzice, a ouderen to ludzie starsi. Nie każdy rodzic jest osobą starszą! * * * Czy zamiast jongens można użyć słówka jongeren?  […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 15

Która forma jest poprawna – liczba mnoga: jongen czy jongens, winkels czy winkelen oraz kamer czy kamers * * * Jak jest poprawnie: twee jongen czy twee jongens? Poprawnie jest twee jongens. Jongen oznacza chłopiec natomiast jongens – chłopcy. Tak samo zachowują się słówka: molen – molens, keuken – keukens, ale reden – redenen * […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 14

Dziś odpowiadamy na pytania: men spreekt czy men spreken, alles staat czy alles staan oraz voelen zich czy zichzelf * * * Jak będzie poprawnie: Men spreekt hier … . czy Men spreken hier … .? Poprawna odpowiedz to: Men spreekt hier … . Men oznacza mniej więcej to samo co de mensen. Ale … […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 13

Dziś odpowiadamy na pytania: hij wil czy hij wilt oraz hij kan czy hij kunt * * * Jak jest poprawnie: Hij wil naar voetballen kijken. czy Hij wilt naar voetballen kijken. Pierwsza forma jest poprawna: hij wil, zij wil, niemand wil – zawsze bez „t”. „T” może występować tylko przy je, jij i u. […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 12

Dziś odpowiadamy na pytanie która forma jest poprawna: je kunt / kan i je wilt / wil * * * Która wersja dobra: Je kunt er ook kleren kopen? czy Je kan er ook kleren kopen? Obie formy są poprawne! Przyjmuje się, że forma kunt jest bardziej formalna. * * *  Jak się mówi: Je […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 11

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie, która forma jest poprawna: bij hun, hen czy ze (jako ich)  oraz bent u czy zijn u. * * * Wij eten soms bij hun, hen of ze. Która forma jest poprawna? Odpowiedź: wszystkie formy są poprawne! Z tymże forma ze używana jest tylko w nieformalnych wypowiedziach. W dawnej […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 10

Dziś w najczęstszych pytaniach odpowiadamy na pytania: vragen met toch, niet, wel. Zaczynamy: * * * vragen met toch Jeśli w pytaniu pojawi się słówko toch oznacza ono nic innego jak to, że jesteśmy pewni czegoś, choć nie do końca i chcemy aby nasz rozmówca potwierdził to o co się go pytamy, np. Wij eten […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 9

Dziś odpowiadamy na pytania: na czy achter, huis czy thuis, slechts czy slecht * * * Kiedy używamy na a kiedy achter? Na łączy się z czasem, a achter z miejscem, czyli: Na 10 uur zijn de straten leeg. Achter het huis staat een hoge boom. * * * Kiedy mówimy huis a kiedy thuis? […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 8

Dziś odpowiadamy na pytania: goede czy goeie, goedkoper dan czy als oraz zo snel als czy als snel als * * * Jak jest poprawnie: Heb je een goede auto? czy Heb je een goeie auto? Obie formy są poprawne! Ale …. goede używamy kiedy piszemy, a goeie kiedy mówimy. Podobnie jak: Hij trok zijn […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 7

Dziś odpowiadamy na pytania: herhalen czy nazeggen oraz horen czy luisteren. * * * Jak jest różnica między herhalen, a nazeggen? Zeg alles na. czy Herhaal alles? Obie formy są poprane, oba zdania oznaczają: Powtórz wszystko. Uwaga! Herhalen może również oznaczać: powtórzyć czynność, czyli Herhaal dit proces. * * * Jak mówi się poprawnie: Je […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 6

W kolejnym poście z cyklu najczęstsze pytania odpowiadamy na pytania: iedereen is czy zijn, niemand komt czy komen oraz alles staat czy staan?? * * * Jak jest poprawnie: iedereen is czy iedereen zijn? Poprawna odpowiedź: iedereen is! Iedereen traktujemy jako 3 osobę liczby pojedynczej – tak samo jak w języku polskim: każdy jest, a […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 5

Dziś odpowiadamy na pytania: hetzelfde czy dezelfde, de meeste czy meeste, oraz czemu: één z akcentem * * * Jak jest poprawnie: Hebben jullie dezelfde reis gemaakt? of hetzelfde reis? Zależy czy dane słówko otrzymuje rodzajnik de czy het, czyli: de -> de reis -> dezelfde reis het -> het land -> hetzelfde land Jeśli […]