NAJCZĘSTSZE PYTANIA 24

Dziś odpowiadamy na pytania jak jest poprawnie: De kaart is geldig in bus en tram. czy De kaart is geldig in de bus en in de tram. oraz tussen de 15 en de 20 czy tussen 15 en 20 * * * Jak mówimy poprawnie: De kaart is geldig in bus en tram. czy De […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 23

Dziś odpowiadamy na pytania: jak jest poprawnie: Amsterdam ligt in Nederland. czy Amsterdam is in Nederland oraz Als er een ongeluk gebeurt czy Als er een ongeluk wordt gebeurd? * * * Jak jest poprawnie: Amsterdam ligt in Nederland. czy Amsterdam is in Nederland? Poprawnie jest: Amsterdam ligt in Nederland. Is/zijn jest za ogólne, dlatego […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 22

Dziś odpowiadamy na pytania: czy dan i als, erg i te oraz heel i helemaal można stosować zamiennie? * * * Czy dan i als oznaczają to samo i można jest stosować zamiennie? Tak! Daar is de groente goedkoper dan hier. Daar is de groente goedkoper als hier. Oba zdania są poprawne, ale … według […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 21

Dziś odpowiadamy na pytanie: dlaczego używamy apostrofu w `s avonds oraz czy w słówku vrienden mówimy zawsze  -n na końcu? * * * Dlaczego używamy ‚s avonds? Jest to stara gramatyka niderlandzka! Wcześniej słówko `s avonds było dłuższe i brzmiało: des avonds Obecnie funkcjonuje skrócona forma, a des oficjalnie używa się tylko w stałych kombinacjach. […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 20

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy elk a kiedy elke, kiedy używamy ieder a kiedy iedere oraz kiedy powiemy welk a kiedy welke * * * Kiedy mówimy elk a kiedy elke? Odpowiedź jest bardzo prosta! Elk używamy (co do zasady) do słówek z rodzajnikiem het natomiast elke do tych z rodzajnikiem de. Begijpt hij […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 19

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy hele familie, a kiedy hele gezin, czy acher mij i na mij oznacza to samo oraz ik houd of ik hou? * * * Kiedy mówimy familie a kiedy gezien? I czy zdanie: Meestal eet de hele familie samen. i Meestal eet de hele gezin. oznacza to samo? De […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 18

Dziś odpowiadamy na pytania: drie uur czy drie uren, kiedy używamy die a kiedy dat oraz kiedy mówimy deze a kiedy dit … * * * Drie uur czy drie uren? Poprawnie będzie drie uur. Po liczbie, słówkach: hoeveel i een paar używamy zazwyczaj: uur. Tak samo jak: een paar cenimeter vijf meter Ik woon […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 17

Dziś odpowiadamy na pytania, czy fruiten to liczba mnoga od fruit oraz czy werk ma liczbę mnogą werken? * * * Ik koop 2 fruiten? –  czy jest to poprawne? Nie! 1 fruit – 2 vruchten! Fruiten oznacza smażyć w głębokim tłuszczu na lekko złotawy kolor. Podobnie można powiedzieć np. o geld. Geld oznacza pieniądze, […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 16

Dziś odpowiadamy czy: ouders i ouderen, jongens i jongeren oraz mensen i mannen to to samo i można stosować zamiennie. * * * Czy można stosować zamiennie: ouders i ouderen? Nie! Ouders to rodzice, a ouderen to ludzie starsi. Nie każdy rodzic jest osobą starszą! * * * Czy zamiast jongens można użyć słówka jongeren?  […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 15

Która forma jest poprawna – liczba mnoga: jongen czy jongens, winkels czy winkelen oraz kamer czy kamers * * * Jak jest poprawnie: twee jongen czy twee jongens? Poprawnie jest twee jongens. Jongen oznacza chłopiec natomiast jongens – chłopcy. Tak samo zachowują się słówka: molen – molens, keuken – keukens, ale reden – redenen * […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 14

Dziś odpowiadamy na pytania: men spreekt czy men spreken, alles staat czy alles staan oraz voelen zich czy zichzelf * * * Jak będzie poprawnie: Men spreekt hier … . czy Men spreken hier … .? Poprawna odpowiedz to: Men spreekt hier … . Men oznacza mniej więcej to samo co de mensen. Ale … […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 13

Dziś odpowiadamy na pytania: hij wil czy hij wilt oraz hij kan czy hij kunt * * * Jak jest poprawnie: Hij wil naar voetballen kijken. czy Hij wilt naar voetballen kijken. Pierwsza forma jest poprawna: hij wil, zij wil, niemand wil – zawsze bez „t”. „T” może występować tylko przy je, jij i u. […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 12

Dziś odpowiadamy na pytanie która forma jest poprawna: je kunt / kan i je wilt / wil * * * Która wersja dobra: Je kunt er ook kleren kopen? czy Je kan er ook kleren kopen? Obie formy są poprawne! Przyjmuje się, że forma kunt jest bardziej formalna. * * *  Jak się mówi: Je […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 11

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie, która forma jest poprawna: bij hun, hen czy ze (jako ich)  oraz bent u czy zijn u. * * * Wij eten soms bij hun, hen of ze. Która forma jest poprawna? Odpowiedź: wszystkie formy są poprawne! Z tymże forma ze używana jest tylko w nieformalnych wypowiedziach. W dawnej […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 10

Dziś w najczęstszych pytaniach odpowiadamy na pytania: vragen met toch, niet, wel. Zaczynamy: * * * vragen met toch Jeśli w pytaniu pojawi się słówko toch oznacza ono nic innego jak to, że jesteśmy pewni czegoś, choć nie do końca i chcemy aby nasz rozmówca potwierdził to o co się go pytamy, np. Wij eten […]