NAJCZĘSTSZE PYTANIA 22

Dziś odpowiadamy na pytania: czy dan i als, erg i te oraz heel i helemaal można stosować zamiennie? * * * Czy dan i als oznaczają to samo i można jest stosować zamiennie? Tak! Daar is de groente goedkoper dan hier. Daar is de groente goedkoper als hier. Oba zdania są poprawne, ale … według […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 21

Dziś odpowiadamy na pytanie: dlaczego używamy apostrofu w `s avonds oraz czy w słówku vrienden mówimy zawsze  -n na końcu? * * * Dlaczego używamy ‚s avonds? Jest to stara gramatyka niderlandzka! Wcześniej słówko `s avonds było dłuższe i brzmiało: des avonds Obecnie funkcjonuje skrócona forma, a des oficjalnie używa się tylko w stałych kombinacjach. […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 20

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy elk a kiedy elke, kiedy używamy ieder a kiedy iedere oraz kiedy powiemy welk a kiedy welke * * * Kiedy mówimy elk a kiedy elke? Odpowiedź jest bardzo prosta! Elk używamy (co do zasady) do słówek z rodzajnikiem het natomiast elke do tych z rodzajnikiem de. Begijpt hij […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 19

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy hele familie, a kiedy hele gezin, czy acher mij i na mij oznacza to samo oraz ik houd of ik hou? * * * Kiedy mówimy familie a kiedy gezien? I czy zdanie: Meestal eet de hele familie samen. i Meestal eet de hele gezin. oznacza to samo? De […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 18

Dziś odpowiadamy na pytania: drie uur czy drie uren, kiedy używamy die a kiedy dat oraz kiedy mówimy deze a kiedy dit … * * * Drie uur czy drie uren? Poprawnie będzie drie uur. Po liczbie, słówkach: hoeveel i een paar używamy zazwyczaj: uur. Tak samo jak: een paar cenimeter vijf meter Ik woon […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 17

Dziś odpowiadamy na pytania, czy fruiten to liczba mnoga od fruit oraz czy werk ma liczbę mnogą werken? * * * Ik koop 2 fruiten? –  czy jest to poprawne? Nie! 1 fruit – 2 vruchten! Fruiten oznacza smażyć w głębokim tłuszczu na lekko złotawy kolor. Podobnie można powiedzieć np. o geld. Geld oznacza pieniądze, […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 16

Dziś odpowiadamy czy: ouders i ouderen, jongens i jongeren oraz mensen i mannen to to samo i można stosować zamiennie. * * * Czy można stosować zamiennie: ouders i ouderen? Nie! Ouders to rodzice, a ouderen to ludzie starsi. Nie każdy rodzic jest osobą starszą! * * * Czy zamiast jongens można użyć słówka jongeren?  […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 15

Która forma jest poprawna – liczba mnoga: jongen czy jongens, winkels czy winkelen oraz kamer czy kamers * * * Jak jest poprawnie: twee jongen czy twee jongens? Poprawnie jest twee jongens. Jongen oznacza chłopiec natomiast jongens – chłopcy. Tak samo zachowują się słówka: molen – molens, keuken – keukens, ale reden – redenen * […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 14

Dziś odpowiadamy na pytania: men spreekt czy men spreken, alles staat czy alles staan oraz voelen zich czy zichzelf * * * Jak będzie poprawnie: Men spreekt hier … . czy Men spreken hier … .? Poprawna odpowiedz to: Men spreekt hier … . Men oznacza mniej więcej to samo co de mensen. Ale … […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 13

Dziś odpowiadamy na pytania: hij wil czy hij wilt oraz hij kan czy hij kunt * * * Jak jest poprawnie: Hij wil naar voetballen kijken. czy Hij wilt naar voetballen kijken. Pierwsza forma jest poprawna: hij wil, zij wil, niemand wil – zawsze bez „t”. „T” może występować tylko przy je, jij i u. […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 12

Dziś odpowiadamy na pytanie która forma jest poprawna: je kunt / kan i je wilt / wil * * * Która wersja dobra: Je kunt er ook kleren kopen? czy Je kan er ook kleren kopen? Obie formy są poprawne! Przyjmuje się, że forma kunt jest bardziej formalna. * * *  Jak się mówi: Je […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 11

W dzisiejszym wpisie odpowiadamy na pytanie, która forma jest poprawna: bij hun, hen czy ze (jako ich)  oraz bent u czy zijn u. * * * Wij eten soms bij hun, hen of ze. Która forma jest poprawna? Odpowiedź: wszystkie formy są poprawne! Z tymże forma ze używana jest tylko w nieformalnych wypowiedziach. W dawnej […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 10

Dziś w najczęstszych pytaniach odpowiadamy na pytania: vragen met toch, niet, wel. Zaczynamy: * * * vragen met toch Jeśli w pytaniu pojawi się słówko toch oznacza ono nic innego jak to, że jesteśmy pewni czegoś, choć nie do końca i chcemy aby nasz rozmówca potwierdził to o co się go pytamy, np. Wij eten […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 9

Dziś odpowiadamy na pytania: na czy achter, huis czy thuis, slechts czy slecht * * * Kiedy używamy na a kiedy achter? Na łączy się z czasem, a achter z miejscem, czyli: Na 10 uur zijn de straten leeg. Achter het huis staat een hoge boom. * * * Kiedy mówimy huis a kiedy thuis? […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 8

Dziś odpowiadamy na pytania: goede czy goeie, goedkoper dan czy als oraz zo snel als czy als snel als * * * Jak jest poprawnie: Heb je een goede auto? czy Heb je een goeie auto? Obie formy są poprawne! Ale …. goede używamy kiedy piszemy, a goeie kiedy mówimy. Podobnie jak: Hij trok zijn […]