CZASOWNIKI POSIŁKOWE 3 – ĆWICZENIE

Dziś kolejne ćwiczenie z czasownikami modalnymi: willen / moeten / mogen Mogen Hij …………..op straat fietsen. Moeten Zij ……………… altijd thuis schoonmaken. Willen Nee, ik ………………. geen boodschappen halen. Ik heb het druk.  Moeten Wat ……………… je elke dag na het eten doen? Willen Hij ……………. heel graag later studeren. Willen Waarom ………………… hij eten? […]

CZASOWNIKI POSIŁKOWE 3

Dziś krótki wpis związany z odmianą czasowników modalnych. O podstawowej odmianie pisaliśmy we wcześniejszym wpisie gramatycznym. Czasowniki modalne: willen, kunnen i zullen przyjmują dwie formy dla 2 osoby liczby pojedynczej – formalną i nieformalną. * * * O nieformalnej odmianie mówimy gdy  czasowniki zapisujemy w następujący sposób: Je wil Je kan Je zal U wil […]

KUNNEN

Czasownik: kunnen, czyli móc, potrafić Czas teraźniejszy: ik kan -ja potrafię jij kunt – ty potrafisz hij kan – on potrafi wij kunnen – my portafimy jullie kunnen – wy potraficie zij kunnen – oni potrafią Kunnen we gaan? – Możemy iść? Kan ik apart betalen? – Mogę zapłacić oddzielnie? Marcin kan Spaans spreken. – […]

CZASOWNIKI POSIŁKOWE 2 – ĆWICZENIE

Zanim przejdziemy do ćwiczenia mamy dla Was odmianę trzech czasowników modalny: willen, moeten, mogen: ik wil jij/je wilt jij/je wil u wilt hij/zij/het wil wij willen jullie willen zij willen * * * ik moet jij/je moet u moet hij/zij/het moet wij moeten jullie moeten zij moeten * * * ik mag jij/je mag u […]

CZASOWNIKI POSIŁKOWE 2

Dziś mamy dla Was kolejny wpis z cyklu czasowniki posiłkowe. Zaczynamy od czasowników modalnych: * moeten – używamy gdy coś jest konieczne Ik moet naar huis gaan. – Muszę iść do domu. * kunnen – używamy kiedy coś jest możliwe Kan ik je helpen? – Mogę Tobie pomóc? * willen – używamy kiedy czegoś chcemy […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 19

Dziś odpowiadamy na pytania: kiedy mówimy hele familie, a kiedy hele gezin, czy acher mij i na mij oznacza to samo oraz ik houd of ik hou? * * * Kiedy mówimy familie a kiedy gezien? I czy zdanie: Meestal eet de hele familie samen. i Meestal eet de hele gezin. oznacza to samo? De […]

MOGEN

Mogen, czyli móc Czas teraźniejszy: ik mag – ja mogę jij mag – ty możesz hij mag – on może wij mogen – my możemy jullie mogen – wy możecie zij mogen – oni mogą We mogen hier fietsen. – Możemy tu jeździć na rowerze. Mag ik nog wat koffie? – Mogę jeszcze trochę kawy? […]

ODMIANA CZASOWNIKÓW 1-7 – ĆWICZENIE

Wstaw prawidłowo odmieniony czasownik: 1 Vinden Deze ……………….. ik mooi. 2 Zien Ik ……………… een mooie bloem. 3 Werken Ik ……………….. in een ziekenhuis. 4 Hebben Ik ……………. werk nodig! 5 Denken lk …………… dat. 6 Gaan Ik ………….. slapen. 7 Bellen lk ……………….. terug. 8 Zien Ik …………….. het wel. 9 Zitten We …………… […]

CZASOWNIKI POSIŁKOWE 1

Dziś mamy dla Was pierwszy wpis z kolejnego cyklu. Zaczynamy serię: czasowniki posiłkowe.  * * * W gramatyce niderlandzkiej mamy 4 grupy czasowników posiłkowych 🙂 Każdą z nich przybliżymy Wam w kolejnych postach.  Czasowniki posiłkowe mówią nam coś więcej o czasowniku głównym (przekazują więcej informacji). Wyróżniamy 4 grupy: * *  1 * * Czasowniki modalne: […]

LEREN

Leren, czyli uczyć się Czas teraźniejszy: ik leer – ja uczę sie jij leert – Ty uczysz się hij leert – on uczy się wij leren – my uczymy się jullie leren – wy uczycie się zij leren – oni uczą się Wij leren Spaans. – Uczymy się Hiszpańskiego. Ik leer Engels op school. – […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 7

1 Staan Mijn fiets staat tegen de boom. 2 Gaan Het gaat goed met de zieke. 3 Staan De borden staan in de kast. 4 Doen Wie doet de vaat vanavond? 5 Staan Het huis staat in brand. 6 Gaan Hoe gaat het? 7 Zien Ik zie dat anders dan jij. 8 Doen Ik doe […]

ODMIANA CZASOWNIKA 7 – ĆWICZENIE

Uzupełnij poniższe zdania, prawidłowo odmieniając czasownik: 1 Staan Mijn fiets ……… tegen de boom. 2 Gaan Het ……… goed met de zieke. 3 Staan De borden ……… in de kast 4 Doen Wie ………. de vaat vanavond? 5 Staan Het huis ……… in brand. 6 Gaan Hoe ………. het? 7 Zien Ik ……… dat anders […]

ODMIANA CZASOWNIKA 7

Dziś mamy dla Was kolejny wpis związany z odmianą czasowników. Tym razem odmieniamy czasowniki jednosylabowe, np. doen 🙂 Odmiana tego typu czasownika jest bardzo prosta, należy odciąć tylko końcówkę -n,  doen -> doe -n -> ik doe a jeśli w środku mamy dwie takie same samogłoski, np. gaan odrzucamy też jedną z samogłosek dla 1 […]

DRINKEN

Drinken, czyli pić Czas teraźniejszy: ik drink – ja piję jij drinkt – ty pijesz hij drinkt – on pije wij drinken – my pijemy jullie drinken – wy pijecie zij drinken – oni piją We drinken … – Pijemy … Jan drinkt te veel koffie. – Jan pije za dużo kawy. Anita drinkt ’s […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 6

1 Noemen Mijn vrienden noemen me Mini. 2 Bedoelen Wat bedoel je precies? 3 Fietsen Hij fietst van Amsterdam naar Utrecht. 4 Noemen Wij noemen hem Patryk. 5 Fietsen als je fietst?! 6 Bouwen Robert bouwt een huis. 7 Trouwen Wij trouwen op zaterdag . 8 Huilen Veel mensen huilen tijdens grote gebeurtenissen.