LEREN

Leren, czyli uczyć się Czas teraźniejszy: ik leer – ja uczę sie jij leert – Ty uczysz się hij leert – on uczy się wij leren – my uczymy się jullie leren – wy uczycie się zij leren – oni uczą się Wij leren Spaans. – Uczymy się Hiszpańskiego. Ik leer Engels op school. – […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 7

1 Staan Mijn fiets staat tegen de boom. 2 Gaan Het gaat goed met de zieke. 3 Staan De borden staan in de kast. 4 Doen Wie doet de vaat vanavond? 5 Staan Het huis staat in brand. 6 Gaan Hoe gaat het? 7 Zien Ik zie dat anders dan jij. 8 Doen Ik doe […]

ODMIANA CZASOWNIKA 7 – ĆWICZENIE

Uzupełnij poniższe zdania, prawidłowo odmieniając czasownik: 1 Staan Mijn fiets ……… tegen de boom. 2 Gaan Het ……… goed met de zieke. 3 Staan De borden ……… in de kast 4 Doen Wie ………. de vaat vanavond? 5 Staan Het huis ……… in brand. 6 Gaan Hoe ………. het? 7 Zien Ik ……… dat anders […]

ODMIANA CZASOWNIKA 7

Dziś mamy dla Was kolejny wpis związany z odmianą czasowników. Tym razem odmieniamy czasowniki jednosylabowe, np. doen 🙂 Odmiana tego typu czasownika jest bardzo prosta, należy odciąć tylko końcówkę -n,  doen -> doe -n -> ik doe a jeśli w środku mamy dwie takie same samogłoski, np. gaan odrzucamy też jedną z samogłosek dla 1 […]

DRINKEN

Drinken, czyli pić Czas teraźniejszy: ik drink – ja piję jij drinkt – ty pijesz hij drinkt – on pije wij drinken – my pijemy jullie drinken – wy pijecie zij drinken – oni piją We drinken … – Pijemy … Jan drinkt te veel koffie. – Jan pije za dużo kawy. Anita drinkt ’s […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 6

1 Noemen Mijn vrienden noemen me Mini. 2 Bedoelen Wat bedoel je precies? 3 Fietsen Hij fietst van Amsterdam naar Utrecht. 4 Noemen Wij noemen hem Patryk. 5 Fietsen als je fietst?! 6 Bouwen Robert bouwt een huis. 7 Trouwen Wij trouwen op zaterdag . 8 Huilen Veel mensen huilen tijdens grote gebeurtenissen.

ODMIANA CZASOWNIKA 6 – ĆWICZENIE

Uzupełnij poniższe zdania, prawidłowo odmieniając czasownik: 1 Noemen Mijn vrienden ………………me Mini. 2 Bedoelen Wat ……………….. je precies? 3 Fietsen Hij ………………….. van Amsterdam naar Utrecht 4 Noemen Wij ………………. hem Patryk. 5 Fietsen als je ……………….. ?! 6 Bouwen Robert ………………. een huis. 7 Trouwen Wij …………………. op zaterdag . 8 Huilen Veel mensen ……………………. […]

ODMIANA CZASOWNIKA 6

Dziś mamy dla Was kolejny wpis z cyklu odmiana czasowników. Na końcu wpisu znajdziecie linki do wcześniejszych wpisów! Dziś zajmujemy się czasownikami gdzie przed końcówką -en występują 2 różne samogłoski i 1 lub 2 spółgłoski. Odmieniają się one według podstawowej reguły (tak jak, np. werken), np. trouwen -> trouw – en -> ik trouw * […]

SLAPEN

Slapen, czyli spać Czas teraźniejszy: ik slaap – ja śpię jij slaapt – ty śpisz hij slaapt – on śpi wij slapen – my śpimy jullie slapen – wy śpicie zij slapen – oni śpią Ik kan niet slapen. – Nie mogę spać. Ga slapen. – Idź spać. Vandaag slapen we thuis. – Dziś śpimy […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 5

1 Luisteren Kinderen luisteren niet altijd. 2 Googelen Jij googelt niks. 3 Veranderen Ik zal deze jurk veranderen. 4 Voorkomen  Voorkomen is beter dan genezen. 5 Schilderen Hij schildert met veel inzet een regenboog. 6 Googelen Ik googel de naam van de organisatie. 7 Goochelen Hoelang goochel je al? 8 Schilderen Jij schildert mijn kozijnen. […]

ODMIANA CZASOWNIKA 5 – ĆWICZENIE

Uzupełnij poniższe zdania, prawidłowo odmieniając czasownik: 1 Luisteren Kinderen ……………… niet altijd. 2 Googelen Jij ………………..niks. 3 Veranderen Ik zal deze jurk ………………… . 4 Voorkomen ……………………..  is beter dan genezen. 5 Schilderen Hij …………………. met veel inzet een regenboog 6 Googelen Ik ……………….. de naam van de organisatie. 7 Goochelen Hoelang …………….. je al? […]

ODMIANA CZASOWNIKA 5

Kolejny wpis z cyklu: odmiana czasownika. Więcej na ten temat znajdziecie w zakładce gramatyka lub korzystając z wyszukiwarki (wystarczy wpisać: odmiana czasownika). * * * Dziś odmieniamy – uwaga – czasowniki złożone z 3 lub więcej sylab, gdzie sylaba przed końcówką -en jest nieakcentowana.  Odmieniając czasowniki tego typu wystarczy że odetniemy końcówkę -en dla 1 […]

NAJCZĘSTSZE PYTANIA 18

Dziś odpowiadamy na pytania: drie uur czy drie uren, kiedy używamy die a kiedy dat oraz kiedy mówimy deze a kiedy dit … * * * Drie uur czy drie uren? Poprawnie będzie drie uur. Po liczbie, słówkach: hoeveel i een paar używamy zazwyczaj: uur. Tak samo jak: een paar cenimeter vijf meter Ik woon […]

WILLEN

Willen, czyli chcieć Czas teraźniejszy: ik wil – ja chcę jij wilt / wil – ty chcesz hij wil – on chce wij willen – my chcemy jullie willen – wy chcecie zij willen – oni chcą  Wij willen graag betalen. – My chcemy zapłacić (chętnie zapłacić 😉 ) Ik wil  slapen.  – Chcę spać. […]

ODPOWIEDZI – ODMIANA CZASOWNIKÓW 4

1. Gooien -> Gooi je me eruit? 2. Bloeien -> Tulpen bloeien snel. 3. Groeien -> Planten groeien snel na regen. 4. Draaien -> Wij draaien ons om. 5. Gooien -> Gooi de bal terug naar mij! 6. Groeien -> Ik groei er wel in. 7. Groeien -> Er groeit onkruid in de tuin. 8. […]