ODMIANA CZASOWNIKÓW MODALNY – MIX

Dziś to samo ćwiczenie co tydzień temu tyle, że z czasownikami modalnymi w roli głównej, czyli wybierz poprawną odpowiedz:

1. Dit …………… echt niet.

a. kan

b. kunnen

2. Ik ………….. niet beslissen.

a. kan

b.kun

3. Het ………… zoveel zijn.

a. kunt

b.kan

4. Ze ……… zelf rijden.

a. kunt

b.kunnen

5. …………… ik deze alstublieft?

a. mag

b. mog

6. …….. ik mij voorstellen?

a. mag

b. mog

7. ……….. we boven komen?

a. mogen

b. magen

8. U …….. overstappen

a. moet

b. moeten

9. Wat ………… ik doen?

a. moet

b. moeten

10. Je …….. hard leren.

a. moet

b. moett

11. Ik ………… postzegels kopen.

a. moet

b. moett

1 thought on “ODMIANA CZASOWNIKÓW MODALNY – MIX”

 1. Odpowiedzi
  1. kan
  2. kan
  3. kan
  4. kunnen
  5. mag
  6. mag
  7. mogen
  8. moet
  9. moet
  10. moet
  11. moet

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.