ODMIANA CZASOWNIKA – NOWE ĆWICZENIE

Wybierz poprawną odpowiedz:

1. Ik ………… geen idee.

a. heb

b. heeft

2. Je ………. niet gewonnen.

a. hebt

b. heeft

3. Hij …………. helemaal gelijk.

a. hebt

b. heeft

4. ………….. u e-mail?

a. heb

b. hebt

5. Je ……….. twee weken.

a. hebt

b. heb

6. Zij ……….. geen suiker.

a. heeft

b. hebt

7. Marcin ………. het diploma.

a. hebt

b. heeft

8. Je ………… gelijk.

a. heb

b. hebt

9. Waar ………. je pijn?

a. hebt

b. heb

10. Ola …….. het gedaan!

a. heeft

b. heb

1 thought on “ODMIANA CZASOWNIKA – NOWE ĆWICZENIE”

 1. Odpowiedzi:
  1. a. heb
  2. a. hebt
  3. b. heeft
  4. b. hebt
  5. a. hebt
  6. a. heeft
  7. b. heeft
  8. b. hebt
  9. b. heb
  10. a. heeft

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.