ODPOWIEDZI

PRZYMIOTNIKI CZ. III

mijn ….. broek

  • nieuw

  • nieuwe

zijn …… agenda

  • oud

  • oude

onze ….. tuin

  • groot

  • grote

dat ……liedje

  • leuk

  • leuke

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.